Den bästa personliga träningsupplevelsen som ger resultat.

01

En Boost coach
hjälper dig att komma igång, komma tillbaka och att få maximalt resultat av din träning.

Alla våra coacher har lång erfarenhet i att ge råd kring träning och hälsa.

Din Boost coach

När du blir medlem i Boost Health Club har du alltid tillgång till en Boost-coach som lär känna dig och dina förutsättningar. Coachen hjälper dig att komma igång med träningen och ger dig råd inför eller under passen. Våra coacher kommer även att motivera dig och följa upp din träning.

Kontinuerlig dialog, individuell utveckling

Tack vare avancerad data från våra smarta maskiner kan våra coacher ge personliga råd och tydligt visa din individuella utveckling.

Du får alltid en personlig träningsplan på Boost som hjälper dig att träna rätt. Din träningsplan uppdateras sedan kontinuerligt för att du ska behålla motivationen och för att du ska nå dina mål.

02

En specialdesignad loop
med intelligenta och individuellt anpassade maskiner ger extremt effektiv träning.

Ett varv i loopen är 30% effektivare än traditionell muskel- och konditionsträning tack vare excentrisk, adaptiv och isokinetiskt motstånd.

Intelligenta maskiner, enorm effektivitet

Boost träningsmetod består av en loop med åtta maskiner som automatiskt ställs in efter dig och din historik när du sätter i ditt personliga kort. En loop ger dig träning för hela kroppen.

Elektroniskt motstånd istället för vikter innebär att musklerna kan belastas både i koncentrisk och excentrisk rörelse, och att motståndet kan regleras mer exakt. Därför blir träningen extremt effektiv – faktiskt 30% effektivare än vanlig traditionell träning. Utöver excentriskt motstånd så erbjuder Boost-träningen adaptiv och isokinetisk träning. Dessa träningsformer går inte att utföra på klassisk styrkeutrustning i traditionella gym. Boosts effektiva träning ser till att du snabbt kommer att nå märkbara resultat. Att maskinerna anpassas individuellt gör att träningsformen passar bra både för nybörjare och erfarna. Det finns inte heller några risker för fel- eller överbelastning, som ofta sker med fria vikter.

Ett varv i loopen tar 14,5 minuter. Tack vare effektiviteten i träningsformen rekommenderar vi att du tränar maximalt två till tre tillfällen per vecka.

03

En hög service
gör det enkelt att komma tillbaka och att passa in träningen i ditt liv.

Det innebär till exempel att vi tillsammans med dig har total kontroll på din träning, resultat och behov med Boost digitala kundvårds- och träningssystem.

Service i högsta klass

De flesta av våra kunder lever aktiva liv och har tidigare haft svårt att passa in träningen i det. För att underlätta för dig och minimera trösklarna för att komma igång och sen även fortsätta med din träning ingår därför alltid premiumservice i ett Boost-medlemskap. Det innebär till exempel att du får kroppsscanning, Boost coach, fitnesstest, unik stretchutrustning samt personliga träningsupplägg.

För att kunna garantera våra medlemmar hög service, korta köer och personlig coachning är antalet medlemmar på varje Health Club begränsat till ca 400. (Lokala avvikelser kan förekomma beroende på klubbstorleken.) Därefter gäller kösystem.

Bli medlem

Ansök eller läs mer om medlemskap i Boost Health Club här