Information till våra medlemmar gällande Coronaviruset.

Vi värnar om våra medlemmar och medarbetare och behöver därför förstärka våra förhållningsregler.

Det viktigaste gemensamma ansvaret vi nu har är att vid minsta lilla symptom på sjukdom, även lindrig sådan, att stanna hemma, det gäller strikt för både medlemmar samt medarbetare. Fortsatt gäller karantän i två veckor för de som rest/mellanlandat i de riskzoner som folkhälsomyndigheten samt UD utpekat.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/reserekommendationer-fran-ud/

Vi kommer som det ser ut i dagsläget att fortsätta hålla öppet. Till skillnad från SATS som är en stor aktör i Norden och som valt att stänga sina anläggningar är vårt mål att fortsätta hålla öppet. Vi är en stängd medlemsklubb, med betydligt färre medlemmar. Vi gör bedömningen att vi därför lättare kan bibehålla en miljö med lägre risk för smittspridning. 

  • Vår ordinarie dagliga städning fortgår. Utöver det kommer vi dagligen desinficera hela lokalen. 
  • Sanering av handtag, toalett, ledstänger, receptionsdisk, bord, konditionsmaskiner osv utförs 1 gång per timme.
  • Vi hälsar just nu på varandra utan kramar och handslag.
  • Vi har upprättat en krisplan på hur vi agerar om någon medlem eller medarbetare konstaterats smittad av Covid-19
  • Ta del av uppsatt information om rutiner.
  • Använd flaska med rengöring som ska användas under hela era pass som vi har ställt ut på nedre plan. Ni tar den rena flaskan och rengör handtag samt displayer under hela er vistelse hos oss. Ställer därefter använd flaska på utsatt plats

Till sist vädjar vi till alla både medlemmar och medarbetare att ta sitt personliga ansvar stanna hemma vid symtom på sjukdom samt håll en god handhygien.

Vid frågor kontakta gärna mig

Med vänliga hälsningar,

Patrik Olsson
VD, Boost Sweden

Telefon: 073-342 87 20
E-post: 
Patrik@boostsweden.se
Hemsida: 
https://boostsweden.se