fbpx

Information till våra medlemmar gällande Coronaviruset.

Vi värnar om våra medlemmar och medarbetare och behöver därför har vi anpassat våra förhållningsregler i samband med den rådande pandemin.

Det viktigaste gemensamma ansvaret vi har är att vid minsta lilla symptom på sjukdom, även lindrig sådan, att stanna hemma, det gäller strikt för både medlemmar samt medarbetare. 

Vi kommer, så länge vi tillåts, hålla öppet men uppdaterar regelbundet förhållningsregler efter Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Vi är en stängd medlemsklubb med relativt få medlemmar och gör bedömningen att vi kan bibehålla en miljö med lägre risk för smittspridning.

 

Våra vidtagna åtgärder:

  • Endast ett begränsat antal personer får vistas i lokalen
  • Vår ordinarie dagliga städning fortgår. Utöver det kommer vi dagligen desinficera hela lokalen. 
  • Sanering av handtag, toalett, ledstänger, bord, konditionsmaskiner osv utförs 1 gång per timme.
  • Vi hälsar på varandra utan kramar och handslag.
  • Vi har upprättat en krisplan på hur vi agerar om någon medlem eller medarbetare konstaterats smittad av Covid-19- Vi ber våra medlemmar ta del av, och agera utifrån, uppsatt information om rutiner.
  • Kunderna använder egen flaska med rengöring under hela sina pass. 

Till sist vädjar vi till alla både medlemmar och medarbetare att ta sitt personliga ansvar stanna hemma vid symtom på sjukdom, visa hänsyn gentemot varandra samt håll en god handhygien.

 

Vid frågor kontakta gärna mig!

Med vänliga hälsningar,

Patrik Olsson
VD, Boost Sweden

Telefon: 073-342 87 20
E-post: 
Patrik@boostsweden.se
Hemsida: 
https://boostsweden.se