Viktig information gällande Coronavirus

Vi värnar om våra medlemmar och medarbetare och behöver därför förstärka våra förhållningsregler.

Det viktigaste gemensamma ansvaret vi nu har är att vid minsta lilla symptom på sjukdom, även lindrig sådan, att stanna hemma, det gäller strikt för både medlemmar samt medarbetare.


Vår ambition är att fortsätta hålla öppet. Tack vare att vi är en stängd medlemsklubb är vi betydligt 
färre medlemmar och bedömer att vi kan bibehålla en miljö med lägre risk för smittspridning.

Våra åtgärder:

  • Normalt sett har vi daglig städning på Boost Health Club, utöver det kommer vi dagligen desinficera hela lokalen.
  • Sanering av handtag, toalett, ledstänger, receptionsdisk, bord och konditionsmaskiner m.m. utförs 1 gång per timme.
  • Just nu hälsar vi på varandra utan kramar och handslag.
  • Vi har upprättat en krisplan på hur vi agerar om någon Boost-medlem eller Boost-medarbetare konstaterat insjuknar i Covid-19.
  • Ta del av uppsatt information om rutiner.
  • På träningsanläggningarna finns det tillgång till flaskor med rengöring som ska användas under hela era träningspass, de finns på nedre plan.
  • Ni använder de rena flaskorna och rengör handtag samt displayer under hela er vistelse hos oss.
  • Efter användning ställer ni flaskorna på utsatt plats.

Till sist vädjar vi till våra medlemmar och medarbetare att ta sitt personliga ansvar,
stanna hemma vid symtom på sjukdom samt håll en god handhygien.

Med vänliga hälsningar,

Patrik Olsson
VD, Boost Sweden

Har du några frågor?

Hör av dig till ditt Boost-gym så hjälper vi dig!